Menü

asfasfs

Gürdesan Ar-Ge / Ür-Ge Politikası

Günümüzde ülke ekonomilerinin verimlilik düzeyleri ve üretim yapıları, istikrarlı bir ekonomik büyüme ve refah artışı sağlamak açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, dünyada araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine yönelim ivme kazanmakta ve ülkelerin daha az kaynakla, daha fazla katma değer yaratma çabası içerisinde oldukları görülmektedir.

2006 yılından günümüze kadar Gürdesan Ar-Ge yatırımlarına Askeri projelerde aktif rol almasının da etkileriyle artan bir ivmeyle devam etmektedir. Bu bağlamda kısa sürede doğru sonuçlar alınması açısından bilgisayar programlarını ve donanımlarını sürekli güncel tutmaktadır. Gürdesan olarak Ar-Ge faaliyetlerindeki yükseliş ile verimlilik artışları arasında güçlü bir ilişki olduğunu ürünlerimizde ulaştığımız yüksek kalite ile tespit etmiş bulunmaktayız.

Gürdesan Ar-Ge faaliyetleri, bilgi birikiminin artırılmasına yönelik yapılan yatırımların yeni teknolojilere veya mevcut fiziksel ve beşeri kaynakların daha etkin kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

Kurulduğu günden bu yana, yüksek üretim kalitesini herşeyin üzerinde tutmaya özen gösteren Gürdesan üretim hattında kullanmış olduğu Makine parkurunu yeni yatırımlarıyla her geçen gün genişletmektedir. Bugün sahip olduğu 10 eksenli CNC tezgahları sayesinden, 6x4 metreye kadar olan büyük ölçekli karmaşık parçaları en iyi hassasiyet ve en az ayarla işleme imkanı ile hızlı ve güvenilir bir üretim sağlanmaktadır.

Üretim faaliyetlerine 4.000 m2 lik bir alanda başlayan Gürdesan müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek, gelişen teknolojilere yetişebilmek, Uluslararası standartlara ulaşabilmek ve en yüksek kalitede ürün sağlamak amacıyla üretim tesis sahasını günümüzde 50.000 m2 ye kadar ulaştırmıştır. Firmamız bir çok ülkeye yapmış olduğu ihracat ile Uluslararası ölçekte bir Türk firması olma kararlılığı ile hızla büyümeye devam etmektedir.